La teràpia és el procés que té com a objectiu el canvi de pensaments, sentiments i conductes, en congruència amb els objectius que desitja assolir la persona que ho sol·licita. Es porta a terme en un context relacional entre un professional amb la formació i les habilitats necessàries per a facilitar el canvi psicològic, i una persona que requereix ajuda per alleujar el patiment i els símptomes que està experimentant. El malestar amb freqüència es manifesta a través d’ ansietat, estrès, depressió, conflictes en les relacions amb els altres, dolors o molèsties físiques, desordres de la son, de l’ alimentació, etc.

¿Que proporciona la psicoteràpia?

- Alleujament del sofriment, del malestar i dels símptomes presents.

- Ordre al caos, facilitant la comprensió de les idees, les sensacions i les accions que eren confuses o problemàtiques.

- Capacitat per afrontar les tensions, les ansietats i les pors.

- Desbloqueig de processos personals detinguts, de creences limitants, de conductes autodestructives o de formes derrotistes de relacionar-se amb altres.

- Oportunitats per a aprendre noves formes de sentir, pensar, actuar i relacionar-se amb un@ mateix@ i amb el món.

- Amplitud de visió, de consciència personal, de llibertat i de benestar.

¿Com ho farem?

Oferim noves formes d'acompanyament flexibles i adaptades a les nostres vides. Es realitzen sessions individuals de 60 min. al Centre Cos, sessions Online i sortides terapèutiques al aire lliure.

En aquests cas es tracta d’ una proposta terapèutica basada en una ampla visió de la psicologia, amb principis i procediments de diverses orientacions, passant per la psicologia clínica i la psicoteràpia occidental, la filosofia i la tècnica del Focusing, fins a la psicologia budista i psicoteràpia contemplativa.

Amb aquesta diversitat i complementarietat de possibilitats, es treballen amb les vies d’ entrada i les pràctiques transformatives més adients i adaptades a les necessitats de cada persona, que fan de la teràpia un procés més eficaç i atractiu. En tots els cassos,s’ afavoreix el desplegament del potencial evolutiu implícit e inherent en cadascú de nosaltres.

Eva Yera Aguirre, Psicòloga i psicoterapeuta, especialitzada en psicologia clínica i psicoteràpia, Focusing, psicologia budista i contemplativa.

Tel: 637 880 608

www.psicologaevayera.com

@psicologaevayera